TỔNG HỢP CÁC ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ KIDSKILLS

 

 

 

 

 

Việc dự án KidsSkill xây dựng được kho học liệu về giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết với hệ thống các trường mầm non Việt Nam nói chung và hệ thống 3 trường mầm non thực hành của trường CPSPTW chúng tôi nói riêng. Tôi rất thích và đánh giá rất cao về tính thực tiễn của dự án đem lại. Tôi cũng rất tự hào vì các giảng viên CDSPTW đã đi đầu trong chuyển đổi số trong linh vực GDMN với những sáng kiến có tác động sâu rộng như thế nà

TS. Trịnh Thị Xim

Phó Hiệu Trưởng trường CĐSP Trung ương, Chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực giáo dục mầm non tại Việt Nam

Dự án đã khai thác hiệu quả các giải pháp, nền tảng công nghệ mang tính tích hợp, dựa trên những tính toán về kịch bản sư phạm, các yếu tố khẳng định sự chấp nhận công nghệ của các đối tượng tham gia. Kho học liệu multimedia có tính tương tác cao, thích ứng và cá nhân hóa có thể được coi là một ví dụ trong việc kết hợp giữa các chương trình đào tạo giáo viên Mầm non, quá trình dạy học cho trẻ và các hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên hiện nay. Các giải pháp công nghệ hiện hữu được áp dụng đáp ứng yêu cầu về mặt sư phạm và kĩ thuật công nghệ (TPACK).

TS. Tôn Quang Cường

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục. Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Dự án đã khai thác hiệu quả các giải pháp, nền tảng công nghệ mang tính tích hợp, dựa trên những tính toán về kịch bản sư phạm, các yếu tố khẳng định sự chấp nhận công nghệ của các đối tượng tham gia. Kho học liệu multimedia có tính tương tác cao, thích ứng và cá nhân hóa có thể được coi là một ví dụ trong việc kết hợp giữa các chương trình đào tạo giáo viên Mầm non, quá trình dạy học cho trẻ và các hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên hiện nay. Các giải pháp công nghệ hiện hữu được áp dụng đáp ứng yêu cầu về mặt sư phạm và kĩ thuật công nghệ (TPACK).

ThS. Cao Hồng Huệ

Giảng viên Viện CNTT – Trường ĐHSP Hà Nội 2, Chuyên gia giáo dục sáng tạo của Microsoft, giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNTT giúp nâng cao khả năng độc lập của học sinh khuyết tật trong tiếp cận giáo dục, mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các em.

Tôi đánh giá cao tính thực tiễn của dự án. Tôi rất mong dự án sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả hệ thống LMS bao gồm các bài giảng, giáo án đặc biệt là các bài giảng E-Learning về chủ đề giáo dục kỹ năng sống để tăng cơ hội học tập đối với trẻ em khiếm thính trong toàn quốc.

TS. Lê Thị Thúy Hằng

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập, Trường CĐSP Trung ương