DỰ ÁN

”Tăng cường năng lực giảng dạy  năng sống cho giáo viên 

mầm non với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin”

————————————————-

Improving kindergarten teacher’s capacity for teaching life skills  

 

Chúng tôi bao gồm các giảng viên & sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương- Hà Nội đã cùng nhau xây dựng & thực hiện dự án Tăng cường năng lực giảng dạy kĩ năng sống cho cho giáo viên mầm non dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng, bằng cách tiếp cận từ giáo viên, việc dạy Kỹ năng sống cho trẻ em mới có tính dài hạn với sức ảnh hưởng lớn. CNTT là phương tiện để thực hiện và lan tỏa dự án đi xa trong xã hội ngày nay. 

Trẻ em là những chủ nhân tương lai, là nguồn nhân lực của mỗi quốc gia. Bởi vậy, quan tâm, chăm sóc trẻ em luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong chiến lược phát triển con người. 

Để có những công dân tốt, đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước, ngay từ nhỏ trẻ em phải được nuôi dưỡng, chăm sóc thật tốt để đảm bảo phát triển về sức khoẻ, trí tuệ, tình cảm và hành vi. Do đó, việc chăm sóc, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là hết sức quan trọng và cần thiết.